Централен офис за разследвания

Система за сигнализиране на нарушения

Спазването на законовите разпоредби и вътрешните правила е приоритет в Порше БГ ЕООД. Mожем да избегнем евентуални вреди за компанията, служителите и бизнес партньорите ни, само ако се спазват правилата и стандартите. Затова всяко неправомерно поведение трябва да бъде своевременно установено, обработено и незабавно отстранено.

Това изисква бдителност от страна на всеки, както и готовност да се обърне внимание на възможни сериозни нарушения въз основа на конкретни доказателства. Също така ценим такъв вид информация, получена от бизнес партньори, клиенти и други лица.

Системата за сигнализиране на нарушения гарантира възможно най-голяма защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и лицата, замесени в тях. Разследване започва само след много внимателно разглеждане на факти и конкретни доказателства за нарушение на нормативната уредба. Спазва се строга поверителност и секретност по време на процеса на разследване. Информацията се разглежда своевременно, внимателно и справедливо.

Имейл: io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de
Гореща линия: (24/7)
Телефон за денонощно сигнализиране на нарушения безплатно: +800 444 46300* или на +49 5361 946300* при нормално таксуване за телефонен разговор.
* Моля, обърнете внимание, че + трябва да бъде заменен от кода на конкретната държава.

При наличие на технически проблеми с достъпа до горещата линия, моля, използвайте някой от другите изброени канали, за да съобщите нарушение пред Службата за разследвания.
Онлайн: http://www.bkms-system.com/vw
Поща: Box 1717, 38436 Wolfsburg (център), Germany
Адрес: Porschestraße 26-30, 38440 Wolfsburg (център), Germany