Анализ на потенциала

База за вътрешния подбор на участниците в програмите за развитие е анализът на потенциала, провеждан по стандартите на компанията. 

Критериите за това са:

  • Performance
  • Потенциал за изпълнение на задачи като ръководни кадри и специалисти
  • Готовност за мобилност на служителите.