Развитие на служителите и ръководните кадри

Въз основа на анализа на потенциала провеждаме програми за развитие в национален и международен мащаб с цел допълнително стимулиране на следващото поколение служители и ръководни кадри.

Всяка година програмите за развитие на ръководните кадри, както и за квалифициране на служителите се фокусират върху различни теми.

Центърът на Porsche за развитие на уменията предлага на всички нови и настоящи служители и ръководни кадри възможността да участват в семинари, работни групи, специализирани обучения и курсове.