Порше Интер Ауто БГ - дуално обучение

Порше Интер Ауто БГ - сигурен и доверен работодател

Професионално развитие в Porsche

Нашите усилия са насочени към стимулирането на най-добрите сред служителите ни, за да представляват Porsche в техните подразделения, в отделите, където работят, и в чужбина. Желаем да дадем на служителите си възможност да градят кариера и да растат с отговорностите си. Рамката за това е професионална и систематизирана програма за развитие на персонала:

  • Набиране на кадри 
  • Периодична оценка на потенциала на "следващото поколение кандидати" чрез прилагане на еднакви критерии
  • Текущо повишаване на квалификацията и координиране на настоящите ръководни кадри и служители