Инфраструктура за зареждане и управление на енергията

Дъщерното дружество на Porsche Holding MOON Power предлага устойчиви, интелигентни и базирани на данни цялостни енергийни решения от един източник и по този начин е "помощник" за електромобилността. Тя разработва решения за зареждане за мобилността на бъдещето, както и енергийни концепции за частни лица и компании.