ИТ системи

Porsche Informatik разработва ИТ системи, специално адаптирани към вносителите и търговците на дребно на Porsche Holding Salzburg, които навлизат все по-убедително на големите пазари на Volkswagen AG.