Принципи

През 60-годишното си съществуване Porsche Holding Salzburg си спечелва отлична репутация в над 20 европейски държави, а също така в Китай, Южна Америка и Малайзия. Отговорността към компанията и високите етични изисквания направиха от Porsche Holding това, което е в момента - най-успешната компания за търговия с автомобили в Европа. 

За Porsche Holding, като компания от световна величина, комплайънс означава, че нейните служители спазват освен съществуващите закони и далеч надхвърлящи ги морални принципи. Тези принципи са събрани във вътрешнофирмените Правила за поведение (Code of Conduct). Те, разбира се, важат на всички нива в концерна и във всички държави, където Porsche Holding Salzburg извършва дейност.

Порше Холдинг се ангажира да спазва всички правни закони и вътрешни разпоредби и да действа като отговорен бизнес партньор и член на нашето общество. Това, разбира се, включва постоянния ни ангажимент да се придържаме към правилните принципи и политики.

Какво е Compliance?
Под Compliance разбираме спазването на всички приложими закони, разпоредби и вътрешни правила. Compliance поставя правната рамка и има за цел предварително да предотврати нарушения.

Какво е Интегритет?

Интегритетът означава да правим правилното нещо по лични убеждения - в отговорността за нашата компания, за бизнес партньорите и като член на обществото.
Ето защо политиката по Интегритет и Compliance са не само изисквания, към които се стреми нашата компания, а по-скоро основни компоненти на нашата корпоративна култура.