Търговия с автомобили на дребно

Като търговец на дребно Porsche Holding Salzburg представлява марките на концерна Volkswagen

  • чрез Porsche Inter Auto (PIA) със 136 подразделения в Австрия, в Югоизточна Европа (Централна и Източна Европа), както и в Италия
  • чрез Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD) със 103 подразделения
  • чрез Volkswagen Group Retail France (VGRF) с 63 подразделения
  • чрез Volkswagen Group Retail Spain (VGRS) с 51 подразделения
  • чрез Din Bil Sverige AB в Швеция с 37 подразделения

На разрастващия се пазар в Китай Porsche Holding Salzburg инвестира в разработването на своите подразделения за търговия на дребно. Към края на 2016 г. там има 26 търговски фирми.