Търговия с автомобили на дребно

На разрастващия се пазар в Китай Porsche Holding Salzburg инвестира в разработването на своите подразделения за търговия на дребно. 

  • чрез Porsche Inter Auto (PIA), притежаваща 161 дилърски представителства в Австрия, Югоизточна Европа (ЦИЕ) и Италия.
  • чрез Volkswagen Group Retail Germany (VGRD) със 102 дилърства
  • чрез Volkswagen Group Retail France (VGRF) със 76 дилърства
  • чрез Volkswagen Group Retail Spain (VGRS) с 43 дилърства
  • чрез Din Bil Sverige AB в Швеция с 49 обекта
  • чрез SOAUTO в Португалия с 13 дилърства
  • чрез PAIG (Japan) Automobile Investment G.K. с 33 дилърски представителства