Нови възможности за развитие в районите около Австрия

Бързият успех на Porsche Holding Salzburg в страните от Централна и Югоизточна Европа, свързан с марките на концерна Volkswagen, се дължи и на факта, че Porsche Inter Auto започва паралелно да изгражда свои собствени фирми за търговия с автомобили в Чехия, Словакия, Унгария, Словения и Хърватия. Тези инвестиции позволяват марките на концерна Volkswagen мигновено да бъдат забелязани. Търговците на автомобили удовлетворяват най-новите стандарти на марките и освен това служат като пример и за останалите дистрибутори от мрежата.

Porsche Bank - фактор за успеха

Едновременно с това разширяването на финансовите услуги, предлагани от Porsche Bank (в Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Румъния, България, Сърбия, Черна гора, Украйна и Колумбия), до голяма степен подпомага пазарния успех в тези държави. Голяма част от автомобилите се финансират от Porsche Bank, която поема и самостоятелни задачи, свързани с финансирането на дистрибуторската дейност.

Porsche Inter Auto, която работи единствено за марките на концерна Volkswagen, извършва дейност не само в Австрия и на новите пазари, но и в Германия, Италия и Полша.

Разрастване в западна посока

Започвайки глобализирането си още в началото на 70-те години, като вносител за Франция Porsche Holding Salzburg залага на Porsche и на различни непредлагани дотогава марки.
Позиция, която става все по-трудна, тъй като на един от най-големите пазари на автомобили в Европа практически всеки доставчик извършва дистрибуция чрез собствени дъщерни дружества.
Затова Porsche Holding Salzburg търси нови възможности за развитие в търговията на дребно във Франция и през 1999 г. се присъединява към PGA - един от най-успешните концерни за търговия на дребно с автомобили. По този начин Porsche Holding Salzburg успява да стабилизира позицията си във Франция по съвсем нов начин. PGA започва дейност в Холандия и Полша и днес обхваща почти 240 предприятия за търговия на дребно с автомобили от марките на различни производители.