Глобализацията като шанс на столетието

Политическите промени в Източна Европа предоставят на Porsche Holding Salzburg "шанса на столетието": през 1990 г. Volkswagen AG възлага на компанията да изгради в Унгария дистрибуторска мрежа за марките на концерна Volkswagen. С бързия си успех на пазара новоучредената фирма Porsche Hungaria в голяма степен допринася за доброто име на Porsche в този район. Освен това Porsche Holding Salzburg изгражда и други предприятия за търговия на дребно и получава права да продава VW и Audi в Братислава и Прага.

Договор със Словакия като вносител

През 1994 г. е сключен договор със Словакия като вносител, след като разделянето на две отделни държави - Чехия и Словакия - прекъсва изградените до момента канали за доставки.

... и Словения

С разпадането на Югославия и последвалите го военни събития доставките на моделите на VW и Audi за Словакия, извършвани дотогава чрез собственото на компанията предприятие в Сараево, стават невъзможни. След проверка на всички подадени документи във връзка с кандидатурата си едва през 1993 г. Porsche Holding Salzburg получава от Volkswagen AG правото да стане вносител в Словакия. 

Продължава експанзията към Централна и Източна Европа

С разширяването на дистрибуторската мрежа за марките на концерна Volkswagen Porsche Holding Salzburg продължава новаторските си изяви. Инвестициите в дългосрочното развитие на тези нови пазари през 1997 г. стигат до Румъния, а през 1999 г. - до Хърватия (под формата на съвместни предприятия). През новото хилядолетие Porsche Holding Salzburg започва търговия с автомобили в Сърбия и Черна гора, в България (2004 г.), Албания и Македония (2005 г.), както и в Украйна (2008 г.).

Пласмент на ексклузивни марки

Porsche Holding Salzburg завладява изключително ексклузивен пазарен сегмент с включването към пласмента на марките Bentley (2000 г.) и Lamborghini (2001 г.), което се осъществява от Exclusive Cars Vertriebs GmbH във Виена. От м. април 2006 г. дъщерното дружество е също и оторизиран дистрибутор на марката Bugatti за Австрия и страните от Югоизточна Европа.