Институцията на омбудсмана

Корупцията не е просто престъпление, а явление, което вреди на компанията и нейните служители. Борбата с корупцията и свързаната с това разяснителна дейност са от централно значение за Porsche Holding Salzburg. С международно структурираната институция на омбудсмана Volkswagen AG е създал защитена територия на ниво концерн за своите служители и бизнес партньори. 

На тяхно разположение в ролята на независими омбудсмани (от шведски: "посредник") са двама реномирани адвокати. Всеки служител и бизнес партньор може да се обърне към някого от двамата, в случай че разполага с информация за корупция. Всички тези данни се третират като поверителни и този, който ги подава, запазва анонимността си, тъй като омбудсманите имат задължението за опазване на адвокатската тайна.

Системата за борба с корупцията на концерна Volkswagen