Доклад за устойчивост 2022

 С изменението на климата може да се справим само ако направим устойчивите иновации достъпни и използваеми за всички. Порше Холдинг Залцбург е компанията, която предлага устойчива мобилност и концепции за покупка на решение за мобилност, лизинг и "преживяване". Дали за 10 минути или за 10 години, ние буквално въвеждаме устойчивостта на пътя на територията на 29 държави. Затова сме един от силните играчи в най-голямата и най-важната надпревара на всички времена. Ние сме част от динамиката и движението.

Това е мотото на първия доклад за устойчивост на Порше Холдинг за 2022 г., който отсега нататък ще се публикува ежегодно. С нулеви емисии, зелено финансиране, кръгова икономика, зелено строителство и зелена търговия на дребно, петте фокусни области в областта на околната среда формират стратегическата основа на стратегията за устойчивост. Този доклад показва последователното по-нататъшно развитие на нашия ангажимент към устойчивостта и е насочен към нашите служители, клиенти, партньори и всички други заинтересовани страни.